βιοτεχνία υδρογείων σφαιρών γεωγραφικών χαρτών και ειδών γραφείου
Βιοτεχνία υδρογείων σφαιρών
γεωγραφικών χαρτών και ειδών γραφείου
από το 1951
Πωλήσεις Χονδρικής
Πωλήσεις Λιανικής
ΣΑΡΡΗ 12 - 105 53 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ: 210 32 16 596
FAX: 210 32 14 213
E-mail: info@koimtziscosmic.gr