βιοτεχνία υδρογείων σφαιρών γεωγραφικών χαρτών και ειδών γραφείου
Βιοτεχνία υδρογείων σφαιρών
γεωγραφικών χαρτών και ειδών γραφείου
από το 1951
Πωλήσεις Χονδρικής
Πωλήσεις Λιανικής
Λεωφ. Πόρτο Ράφτη 80
Μαρκόπουλο Αττικής
Τ.Κ: 19003
ΤΗΛ: 210 32 16 596
E-mail: info@koimtziscosmic.gr